84 pozycja Comtegra w raporcie Computerworld TOP200

Coroczna publikacja zestawienia największych firm informatycznych działających w Polsce

2019.07.08

Z dumą informujemy, że Comtegra uplasowała się na 84 (na 366 wszystkich miejsc) pozycji w rankingu „Największe firmy IT działające w Polsce w 2018 roku” – głównym zestawieniu raportu Computerworld TOP 200 za 2018r.

Raport Computerworld TOP 200 jest jednym z najważniejszych zestawień tabelarycznych w branży IT prezentującym stan i kondycję dostawców, producentów oraz dystrybutorów rozwiązań IT. Opiera się na danych finansowych uzyskanych przez spółki w 2018 roku. Dane prezentowane przez Comtegra dotyczą roku fiskalnego Comtegra, który rozpoczął się 1 lipca 2017 r. i zakończył 30 czerwca 2018 r. Przychody Comtegra na poziomie 135,9 MLN PLN pozwoliły również osiągnąć wysokie lokaty w innych, bardziej szczegółowych tabelach. Oto niektóre z nich:

12 miejsce

Najwięksi dostawcy dla sektora utilities

28 miejsce

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego i bankowego

17 miejsce

Najwięksi dostawcy rozwiązań dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych

20 miejsce

Najwięksi dostawcy rozwiązań dla sektora bankowego

10 miejsce

Najwięksi dostawcy dla sektora mediów

9 miejsce

Najwięksi dostawcy dla sektora edukacyjnego

25 miejsce

Najwięksi dostawcy dla sektora informatycznego

22 miejsce

Najwięksi dostawcy dla sektora transportu

28 miejsce

Najwięksi dostawcy usług w modelu cloud 

17 miejsce

Najwięksi dostawcy usług serwisowych 

10 miejsce 

Najwięksi dostawcy oprogramowania na licencjach firm trzecich

33 miejsce

Najwięksi dostawcy dla sektora telekomunikacyjnego

Tak dobre wyniki były możliwe dzięki pracy całego zespołu i płynnej współpracy z naszymi partnerami, dostawcami, współpracownikami. Dziękujemy za Wasze zaufanie i liczymy na kolejne wyzwania, ciekawe projekty i nowe, cenne doświadczenia!