Nasza oferta

Projektowanie architektury

Projektowanie nowych oraz modyfikacje istniejących sieci w oparciu o portfolio kluczowych dostawców na świecie

Wdrożenia

Implementacje nowych oraz przebudowa istniejących środowisk sieciowych

Audyty

Konsultacje i audyty istniejących środowisk sieciowych

Serwis i utrzymanie

Jesteśmy w stanie gładko serwisować nie tylko wdrożone przez nas rozwiązania, ale również zastałe u klienta. Podejmujemy się też zadań utrzymaniowych z zachowaniem często bardzo rygorystycznego SLA. 

Rozwiązania

Doświadczeni inzynierowie sieciowi Comtegra przez wiele lat pracy nabyli umiejętność gładkiego łączenia ostrożnego konserwatyzmu niezbędnego do zapewnienia stabilności i niezawodności rdzenia sieciowego z innowacyjnym podejściem do integracji najnowszych rozwiązań, które przekształcają sposób działania nowoczesnego Data Center. Niezależnie, czy budujesz nowoczesną, rozciągniętą pomiędzy wiele lokalizacji dużą sieć korporacyjną, czy też przebudowujesz niewielką sieć w jednej ze swoich lokalizacji zdalnych, Comtegra posiada wiedzę, doświadczenie oraz portfolio produktów, które spełnią Twoje oczekiwania.

Campus Networking

Sieci kampusowe różnią się od sieci Data Center przeznaczeniem i topologią. Sieć w DC to wydajność i dostępność aplikacji organizacji. Sieci kampusowe mają zaś zapewnić użytkownikowi dostęp do tych aplikacji oraz łączność w często rozproszonych lokalizacjach.

DataCenter Networking

Klasyczne technologie sieciowe od lat ewoluują i adresują takie potrzeby jak niezawodność, wysoka dostępność i wydajność. Ograniczeniem staje się coraz częściej zarządzanie siecią i czas dostarczania nowych usług. Tu odpowiedzią są sieci definiowane programowo.

Akceleracja sieci

Szybka i bezpieczna sieć WAN jest kluczowa dla działania każdej firmy. Jednak zarządzanie nimi jest wyjątkowo skomplikowane i podatne na błędy konfiguracyjne. Odpowiedzią jest SDN – obniża koszty łącz i inteligentnie kieruje ruchem aplikacji.

Nasze doświadczenie

Centrum Informatyki Resortu Finansów

Budowa usługi odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych. Sieciowa część projektu obejmowała zbudowanie kompletnej, rozciągniętej pomiędzy lokalizacje sieci w oparciu o urządzenia Cisco, w tym złożoną implementację rozwiązania ACI.

ICM Uniwersytet Warszawski

Dostawa, instalacja, uruchomienie i integracja systemu wielkoskalowego przetwarzania danych na potrzeby Centrum Kompetencji Ocean. W ramach części sieciowej projektu uruchomiono trzy niezależne rozwiązania sieciowe:

  • wysoko wydajną sieć w oparciu o urządzenia Juniper dla klastra obliczeniowego opartego na serwerach x86
  • wysoko wydajną sieć w oparciu o urządzenia Mellanox dla platformy obliczeniowej CRAY
  • sieci infrastrukturalnej na potrzeby obsługi centrum obliczeniowego

Fortinet w sieci stacji benzynowych

Dostawa, instalacja, uruchomienie i integracja z aplikacjami klienta rozproszonego rozwiązania opartego na urządzeniach Fortinet w jednej z największych sieci stacji benzynowych w Polsce. Projekt zakładał umożliwienie bezpiecznej łączności poszczególnych stacji benzynowych z aplikacjami pracującymi w Data Center klienta.

Wdrożenia Cisco ACI

Comtegra posiada rozległe doświadczenia w projektowaniu, dostarczaniu i implementowaniu złożonych rozwiązań SDN Cisco ACI (Application Centric Infrastructure) zdobyte w czasie projektów realizowanych dla instytucji rządowych i klientów z sektora prywatnego.

Materiały on demand

Inteligentne kierowanie ruchem w sieciach SDN Cisco

Webinar

Obejrzyj teraz

SD WANy, czyli sieć WAN, jaką zawsze chcieliście mieć

Webinar

Obejrzyj teraz