Ciągłość działania

Zapewnij swojemu biznesowi gwarancję ciągłości
działania. Niezależnie od czynników zewnętrznych
(powódź, błędy ludzkie, pożar), Twoje zasoby i dane będą
dostępne. DRaaS to idealna alternatywa dla wymagających
i odpowiedzialnych managerów, którzy wpisują zapasowe
centrum danych w Business Continuity Planning swojej
organizacji, a jednocześnie chcą diametralnie obniżyć
koszty utrzymania infrastruktury IT.

Nasza oferta

Optymalizacja kosztów

Nie musisz inwestować w zakup fizycznej infrastruktury dla ośrodka zapasowego. Wszystkie systemy niezbędne do nieprzerwanej działalności Twojej organizacji mogą być zreplikowane w chmurze i gotowe do uruchomienia w sytuacji niedostępności ośrodka podstawowego.

Przewidywalność kosztów

Wiesz jak będą wyglądać Twoje koszty. Jeśli nie jesteś zainteresowany wydatkami w modelu CAPEX, ta opcja jest dla Ciebie. Co miesiąc płacisz wyłącznie za utrzymanie w gotowości platformy i systemów. Ponoszona przez Ciebie miesięczna opłata OPEX jest ułamkiem standardowych kosztów związanych z budową własnego DRC.

Dostępność i bezpieczeństwo

Twoje zasoby są bezpieczne. Gwarantuje to pełna redundancja wszystkich elementów infrastruktury Comtegra Enterprise Cloud.
Wszystkie systemy pracują w klastrach wysokiej dostępności, a Ty masz do wyboru wiele kanałów szyfrowanej komunikacji.

Nasze wsparcie

Zaprojektowanie optymalnej architektury infrastruktury DR wymaga nie tylko przekrojowej wiedzy z zakresu wykorzystywanej technologii i bezpieczeństwa, ale musi również uwzględniać specyfikę biznesu i działalności każdej konkretnej organizacji. Wszystkie nasze usługi DRaaS są projektowane z zachowaniem ogólnych, dobrych praktyk, a jednocześnie mają charakter indywidualny i uwzględniają zmienne takie jak oczekiwania dot. RTPO i wysokości budżetu.

Każda nasza usługa posiada swój indywidualny Failover Plan. Na jego podstawie przeprowadzamy cykliczne testy przełączeniowe.

Technologie, które wykorzystujemy

Formularz ofertowy