Self service

Usługa działa w modelu samoobsługowym dostarczając klientowi interfejsy Web do podstawowej administracji (zarządzanie politykami) oraz
dostęp do danych dla
użytkowników końcowych.

Szerokie spektrum aplikacji

Backup i odtwarzanie szerokiego spektrum aplikacji, baz danych oraz platform wirtualizacji bez względu na ich lokalizację – chmura publiczna, prywatna oraz on-premise. Kopie zapasowe wykonywane są zgodnie z politykami przedsiębiorstwa dotyczącymi w szczególności okresu przechowywania oraz okna backupu.

Archiwizacja danych

Rozwiązanie pozwala na inteligentną archiwizację danych. Polega ona na przenoszeniu danych z systemów produkcyjnych (np. Exchange, Exchange Online, serwery plików) do archiwum przy zachowaniu pełnej dostępności użytkownikom końcowym poprzez „linki” pozostawione w miejscu danych źródłowych oraz interfejs Web.

Efektywne przechowywanie danych

System wykorzystuje globalną deduplikację danych, dzięki której ilość danych przesyłanych oraz przechowywanych w systemie na poziomie fizycznym jest kilkukrotnie mniejsza. System daje możliwość przechowywania kopii danych również po stronie Klienta na potrzeby szybkich odtworzeń operacyjnych.

E-discovery

Dane przechowywane w Comtegra Enterprise Cloud mogą być indeksowane pełnokontekstowo, dzięki czemu możliwe jest zaawansowane wyszukiwanie informacji.

Bezpieczeństwo

Dane są zaszyfrowane. Istnieje również możliwość integracji z systemem kluczy Klienta tzw. Key Managemet Service (KMS). W takim przypadku Klient uzyskuje całkowitą kontrolę nad swoimi danymi wraz z możliwością ich „zapomnienia” w chmurze.

Dostępne usługi

  • IaaS Backup as a Service (iBaaS) – backup i archiwizacja systemów klientów działających w ramach usługi Infrastructure as a Service Comtegra Enterprise Cloud
  • Remote Backup as a Service (rBaaS) – backup i archiwizacja systemów klientów znajdujących się on-premise lub w chmurze publicznej
  • Endpoint Backup as a Service (eBaaS) – backup i archiwizacja laptopów oraz stacji roboczych
  • Microsoft 365 Backup as a Service (BaaS365) – backup, archiwizacja i e-discovery dla platformy Microsoft Office 365