Nasza oferta

Analiza istniejącego środowiska

Dokonujemy dokładnej analizy, w której zestawiamy ilość danych i wymagania jakie muszą zostać spełnione z aktualnie działającymi rozwiązaniami. Na podstawie jej wyników przygotowujemy raport, w którym określamy ewentualny kierunek niezbędnych zmian.

Projekt architektury rozwiązania

Każda organizacja jest inna i ma inne potrzeby. Tworząc projekt bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty jej działalności w tym planowane kierunki rozwoju. W zależności od ilości danych i potrzeb, zarówno organizacyjnych jak i wynikających z polityk bezpieczeństwa, projektujemy rozwiązanie, które będzie spełniało przyjęte założenia.

Dobór optymalnych rozwiązań sprzętowych

W odniesieniu do ustalonych wcześniej założeń dostosowujemy rozwiązania sprzętowe do klienta. Bierzemy pod uwagę wymagania techniczne, aspekty finansowe oraz strukturę architektury występującej w organizacji.

Dostawa, instalacja, wdrożenie i konfiguracja

Oferujemy w pełni kompleksowe wykonanie usługi na każdym z jej etapów. Nasz zespół zrealizuje wszystkie czynności wymagane do rozpoczęcia działania nowego rozwiązania dzięki czemu po stronie klienta nie będzie konieczności angażowania własnych zasobów.

Opieka serwisowa

Posiadamy kompetencje w zakresie implementacji i utrzymania rozwiązań Data Protection & Business Continuity. Nasz zespół serwisowy jest do dyspozycji w trybie 24/7.

Rozwiązania

Bazując na wieloletnim doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować optymalne rozwiązanie uwzględniające preferencje klienta i istniejącą już infrastrukturę oraz najnowsze rozwiązania technologiczne oferowane przez producentów sprzętu i oprogramowania.

Centralny backup

Kopie bezpieczeństwa to polisa bezpieczeństwa organizacji. Przy tworzeniu projektów uwzględniamy m.in. RTO, RPO, okno backupu, czas przechowywania kopii, replikację kopii lub przechowywanie jej w lokalizacji zapasowej, szyfrowanie danych.

Disaster Recovery

Plan Disaster Recovery zakłada możliwość szybkiego wznowienia pracy kluczowych systemów po katastrofie lub awarii. Plan rozwiązania Disaster Recovery uwzględnia wprowadzenie szczegółowych procedur postępowania po katastrofie i automatyzację procesów odtwarzania.

Disaster Avoidance

Przeciwdziałanie skutkom wystąpienia katastrof wymaga współdziałania kilku ośrodków data center. Środowiska odporne na wystąpienie katastrof w większości opierają się na platformach wirtualizacyjnych zapewniając szybkie możliwości rozłożenia obciążenia.

Audyt systemu backupu

Jedynym skutecznym zabezpieczeniem przed utratą danych w przypadku ataku ransomware są kopie zapasowe. Sprawny i dobrze zabezpieczony system backupu to warunek konieczny do zachowania ciągłości biznesu.

Czytaj więcej

 

Nasze doświadczenie

Optymalizacja systemu backupu dla Medicover Polska

Budowa centralnego systemu backupu oraz ośrodka zapasowego. Po wdrożeniu backup jest wykonywany przez jeden system obsługujący zarówno środowiska wirtualne, jak i bazy danych i zasoby plikowe. System został rozciągnięty na dwie lokalizacje. Jest odporny na awarię pojedynczego komponentu, jak i całego ośrodka.

System backupu i odtwarzania po katastrofie dla Domu Maklerskiego BOŚ

System stworzony dla środowiska aplikacji informacyjno-analitycznych wykorzystujących platformę Citrix Hypervisor. Projekt przyniósł możliwość backupu i odtwarzania całych maszyn wirtualnych na poziomie obrazów, odtwarzania granularnego oraz odporność systemu na awarię jednego datacenter.

System centralnego backupu
w Narodowym Banku Polskim

Projekt zakładał instalację urządzeń dyskowych emulujących taśmy (VTL) w celu przyspieszenia wykonywania kopii zapasowych, zwiększenie niezawodności systemu backupu oraz umożliwienie szybkiego odtwarzania danych. Podczas wdrożenia skrócono okno backupowe dla systemów UNIX i zwiększono okres retencji danych.

Disaster Recovery Center
dla Ministerstwa Finansów

Budowa, konfiguracja i integracja poszczególnych systemów przechowywania i przetwarzania danych na potrzeby usługi odtworzenia po katastrofie kluczowych systemów biznesowych resortu finansów. Celem wdrożenia było zapewnienie usług infrastrukturalnych w modelu prywatnej chmury obliczeniowej dla usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną tzw. e-usług.

System Disaster Recovery
w PKO Banku Polskim

Celem wdrożenia było zwiększenie niezawodności systemów monitorowania operacji bankowych oraz umożliwienie szybkiego przywracania danych. Podczas wdrożenia stworzono polityki DR klasy Zero Data Loss na podstawie rozwiązań wirtualizacji pamięci dyskowych oraz stworzono replikę danych produkcyjnych w ośrodku zapasowym.

System Disaster Avoidance
w Domu Maklerskim BOŚ

Założeniem projektowym było uproszczenie procedur DR, obniżenie kosztów utrzymania istniejącego środowiska oraz zwiększenie jego wydajności. Zastosowany MetroCluster spowodował potencjalnie zerowe RPO i znaczne obniżenie RTO. Uzyskano SyncMirror (synchroniczny zapis w obu ośrodkach) oraz wysoką dostępność i niezawodność (No SPOF).

Materiały on demand

Automatyczny backup środowisk IT. Czy można prościej?

Webinar

Obejrzyj teraz

Ochrona laptopów i stacji roboczych w modelu BaaS

Webinar

Obejrzyj teraz