W czym pomagamy
miastom i regionom?

Gromadzimy, integrujemy i analizujemy dane o mieście

Łatwy dostęp do informacji daje obraz o aktualnej sytuacji i potrzebach miasta.

Tworzymy centrum zarządzania w oparciu o dane

Wykorzystujemy zebrane dane i na ich podstawie tworzymy strategię przyszłych działań.

Dobieramy odpowiednie rozwiązania ICT

W zależności od potrzeb i oczekiwań dobieramy najlepsze rozwiązania.

Łączymy potrzeby interesariuszy

Bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty i potrzeby osób związanych z miastem.

Automatyzujemy procesy

Dążymy do wzrostu efektywności działań oraz szybszego reagowania na zdarzenia.

Digitalizujemy miasto

Między innymi dzięki tworzeniu modeli przestrzennych miasta i modeli 3D obiektów.

Angażujemy mieszkańców

Wykorzystamy potencjał kształtującego się otwartego społeczeństwa obywatelskiego.

Kreujemy wizję rozwoju

Analizujmy trendy, planujmy działania i prognozujmy zmiany.

Nasza oferta

Integracja danych

Zebranie danych ze wszystkich dostępnych zasobów miasta oraz ich wzajemne zestawienie ma na celu lepsze i bardziej efektywne ich wykorzystanie przy planowaniu przyszłych inwestycji.

Konsulting

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów posiadających szerokie kompetencje w zakresie transformacji cyfrowej.

Zarządzanie

Aby zapewnić spójność strategii zarządzania danymi ze strategią rozwoju miasta działamy w oparciu o metodykę Data Driven Management.

Automatyzacja procesów

Wzrost poziomu dojrzałości cyfrowej miasta prowadzi do automatyzacji (w oparciu o AI) realizowanych procesów oraz ograniczenia lub eliminacji błędów ludzkich.

Digital twinns, modele 3D

Do budowy cyfrowych bliźniaków i modeli 3D wykorzystujemy zintegrowane technologie video, skanowanie LiDARowe oraz fotogrametrię.

Korzyści dla miast

Wierzymy, że u podstaw wyboru każdego rozwiązania leży potrzeba. Dlatego pomagamy miastom i regionom skonkretyzować swoje potrzeby i dobrać odpowiednie narzędzia, które pozwolą na osiągnięcie wyznaczonych celów:


Optymalizacja procesów


Współpraca i współodpowiedzialność


Oszczędność zasobów


Szybsza reakcja na zachodzące zmiany


Rozliczalność z realizowanych działań


Transparentność decyzji i wydatkowania środków


Wiarygodność władz miasta = zaufanie mieszkańców

Zaufali nam

Warszawa

Dla Urzędu m.st. Warszawy opracowujemy Bank Informacji o Mieście – system informatyczny wspierający proces zarządzania w zakresie tworzenia rocznych planów działań i gromadzenia danych związanych z ich realizacją. System BIOM odzwierciedla procesy wewnętrzne i w części je automatyzuje, integruje dane pochodzące z systemów wewnętrznych i zewnętrznych oraz umożliwia ich współdzielenie i publikowanie na ogólnodostępnych portalach.

Sandomierz

Dla Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przeprowadziliśmy analizę liczby turystów i ich preferencji w oparciu o nagrania video. Mając do dyspozycji miejskie kamery CCTV określiliśmy liczbę i kategorię dowolnych obiektów (w tym osób) i ich ścieżki poruszania się. Mając te dane wygenerowaliśmy heat-mapę zainteresowań i preferencji turystów – podstawę do dalszego planowania usług kulturalno-rozrywkowych oraz dostosowania do nich pozostałych usług miejskich.

Jaworzno

Dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie przeprowadziliśmy analizę dostępności danych i wyznaczenie wartości wybranych wskaźników opisanych w normie PN-ISO 37120:2015-03. Opracowaliśmy katalog źródeł publicznych oraz możliwości wykorzystania powtarzalnych metod kolekcjonowania. Efektem prac był raport – katalog wskaźników wraz z rekomendacjami ich wtórnego wykorzystania w procesach decyzyjnych.

Case study

Materiały
do pobrania

Katalog Smart City

Dowiedz się więcej o Inteligentnym Mieście

Pobierz