Dane kontaktowe

Adres Comtegra S.A.
ul. Puławska 474, 02-884 Warszawa

Telefon +48 22 311 18 00

e-mail: info[at]comtegra.pl

comtegra

Informacje formalne
o Comtegra S.A.

Adres korespondencyjny:
ul. Puławska 474; 02-884 Warszawa

Comtegra S.A. zarejestrowana jest pod numerem KRS 0000622223 w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 951-19-15-544 | REGON: 014948290
Kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 1.135.000,00 PLN
Rok założenia spółki: 1999

Prezes Spółki – Piotr Jelski
Prokurent – Sylwia Jarkiewicz
Inspektor Ochrony Danych Osobowych –
Piotr Janiszewski, iod@comtegra.pl