Spot by NetApp służy do ciągłej maksymalizacji efektywnego wykorzystania zasobów chmurowych, optymalizacji środowisk Kubernetes i pomagania zespołom IT w automatyzacji codziennego zarządzania infrastrukturą chmurową.

Agencja IDC stwierdziła, że wykorzystanie rozwiązania pomogło badanym organizacjom w skalowaniu w górę lub w dół – odpowiednio do zmieniających się potrzeb ich przedsiębiorstw. Po wdrożeniu rozwiązania organizacje miały o 10% więcej dostępnych instancji obliczeniowych/maszyn wirtualnych, gdy wymagały skalowania w górę.

Wartości biznesowe


57% większa sprawność IT we wdrażaniu nowych zasobów informatycznych

41% zwiększona wydajność zespołu ds. infrastruktury IT

696% 3 letnia stopa zwrotu z inwestycji

Cloud Analyzer

Ujednolicony portal zapewniający widoczność wydatków na chmurę i optymalizację kosztów jednym kliknięciem we wszystkich obszarach.

Ocean

Zarządzanie infrastrukturą i optymalizacja kosztów dla aplikacji kontenerowych.

Eco

Pełne zarządzanie cyklem życia w celu zoptymalizowania planowanych zasobów.

Elastigroup

Niezawodne, objęte umowami SLA wykorzystanie instancji spot i maszyn wirtualnych z możliwością wywłaszczania zarówno dla różnych typów aplikacji.

Ograniczenie kosztów chmury dzięki usłudze Spot by NetApp

Podejmowanie kroków w kierunku obniżenia i kontroli kosztów infrastruktury chmurowej jest zadaniem niezmiernie praco- i czasochłonnym dla i tak już przeciążonych zespołów developersko-chmurowych. Dlatego Spot oferuje pakiet produktów opartych na uczeniu maszynowym i analityce, przeznaczonych do monitorowania obciążeń i zasobów w chmurze, a także dający pełny obraz sytuacji, udzielający wskazówek i automatyzujący stałą optymalizację kosztów infrastruktury bez ograniczania dostępności, wydajności i elastyczności.

Rozwiązania Spot działają we wszystkich wiodących środowiskach chmurowych, zapewniając optymalizację infrastruktury dla kontenerów, zasobów storage, aplikacji oraz wirtualnych desktopów.

⇒ Kliknij po więcej informacji