Rozwiązania

Ciągłość

Zapewnienie ciągłości działania organizacji niezależnie od okoliczności zagwarantowane umową SLA

Elastyczność

Elastyczne skalowanie środowiska dostosowane do dynamicznie zmieniających się potrzeb organizacji

Dostępność

Dostęp do danych, aplikacji i systemów z dowolnego miejsca na świecie, dowolnego urządzenia i platformy

Bezpieczeństwo

  • Bezpieczny Portal Dostępowy pozwoli Ci zestawiać sesje w oparciu o szyfrowany tunel (dodatkowo mechanizmy uwierzytelniania i SSO w oparciu o usługi federacyjne, MFA i inne)
  • Masz możliwość połączenia środowiska VDI z usługami biznesowymi organizacji za pomocą technologii SD-WAN (dającej możliwość optymalizacji wykorzystania łączy WAN oraz rozbudowanej analizy jakości połączeń i polityk bezpieczeństwa)
  • W scenariuszu BYOD masz pewność, że zachowujesz zgodność z korporacyjnymi zasadami bezpieczeństwa w obszarze IT