Rozwiązania

Projektujemy i wdrażamy chmury prywatne oraz publiczne. Posiadamy też kompetencje do tworzenia architektur hybrydowych i środowisk muliticloud. Doradzamy, którą część architektury, jakie aplikacje wynieść na platformę zewnętrzną, wskazać optymalną platformę oraz z sukcesem zintegrować całość rozwiązania. Kompetencje, które posiadamy w obszarach bezpieczeństwa czy sieci pozwalają nam spojrzeć na każdą sytuację kompleksowo adresując kwestię złożoności zarządzania bezpieczeństwem całości, elastycznością, wydajnością i całkowitym kosztem posiadania (TCO).

Multicloud

Korzystanie z zasobów różnych dostawców chmur publicznych i często własnych, to optymalna utylizacja zasobów. Jednak pojawiają się pytania: jakiego dostawcę wybrać, jakie aplikacje wynieść, jak zintegrować całość i zadbać
o bezpieczeństwo?

Chmury prywatne

100% kontrola nad platformą, jej parametrami (moc i pamięć), bezpieczeństwo skalowalność, mierzalność kosztu obsługi procesów wewnętrznych i oszczędność. Sprawdź jak możemy Ci w tym pomóc!

Chmury publiczne

Od ponad 15 lat tworzymy publiczne platformy chmurowe w oparciu o sprawdzone technologie i scenariusze. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i dostępność danych oraz stabilność całego rozwiązania.

Technologie, które wdrażamy

Wszędzie tam, gdzie nieuzasadnione ekonomicznie lub biznesowo jest wykorzystanie platform fizycznych, doradzamy rozwiązania definiowane programowo (software defined datacenter). Od wielu lat projektujemy i wdrażamy technologie wirtualizacji serwerów, pamięci masowej i sieci. Naszym klientom proponujemy też hiperkonwergencję, a ostatnio coraz częściej platformy kontenerowe.
Opieramy projekty o sprawdzone rozwiązania software’owe znanych dostawców technologii: Cisco, Microsoft, Red Hat i VMware.

Wirtualizacja pamięci masowych

Wirtualizacja warstwy storage to rozwiązania „ukrywające” fizyczne macierze dyskowe pod urządzeniem wirtualnym. Zarządzanie zapotrzebowaniem na przestrzeń odbywa się z jednego miejsca, z pomocą jednego interfejsu.

Wirtualizacja sieci

Sieć wirtualna to coraz bardziej powszechna alternatywa dla tradycyjnych sieci fizycznych. Platformy SDN dają dużo większą wolność doboru komponentów całej architektury pozwalając uniezależnić się od dostawców sprzętu fizycznego.

Hiperkonwergencja

Hiperkonwergencja pozwala realizować moc obliczeniową i przestrzeń na standardowych serwerach. Kolejne warstwy są definiowane w programowo. Rozbudowa środowiska to dokładanie kolejnych serwerów fizycznych.

Konteneryzacja

Umieszczenie aplikacji, jej procesów, konfiguracji i zależności w wirtualnej jednostce – kontenerze. W odróżnieniu od wirtualizacji konteneryzacja nie powoduje spadku wydajności aplikacji (mniejsza ilości warstw uruchomionych na fizycznym sprzęcie).

Zaufali nam

Chmura publiczna
dla Operatora Chmury Krajowej

Operator Chmury Krajowej wybiera VMware jako kluczowego dostawcę elementów stosu technologicznego, w oparciu o który będzie świadczyć zaawansowane usługi chmurowe na polskim rynku. Comtegra dostarcza technologię oraz bierze udział w konsultacjach architektury rozwiązania.

Chmura publiczna
dla linxdatacenter

Comtegra buduje pierwszą w Polsce infrastrukturę chmury publicznej opartą o architekturę FlexPod. Dzięki temu, Linxdatacenter, europejski operator telekomunikacyjny, rozszerza portfolio świadczonych usług o IaaS. Warszawskie datacenter Linx było pierwszym zbudowanym przez zespół Comtegra. Rok później zespół finalizuje instalację datacenter w St. Petersburgu. Obecnie obie placówki są objęte stałą opieką utrzymaniową i serwisową.

Platforma wirtualizacji pamięci masowej
PERN

Comtegra buduje platformę wirtualizacji pamięci masowej. W ramach projektu zrekonfigurowano także polityki backupowe w oparciu o rozwiązania Data Protection Dell Technologies.