Rozwiązania

Bazując na wieloletnim doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować optymalne rozwiązanie uwzględniające specyfikę działania klienta, wymagania wewnętrzne organizacji, poziom dostępnego budżetu i możliwości, jakie dają najnowsze technologie dostarczane przez producentów sprzętu i oprogramowania.

Systemy pamięci masowych

Efektywność i TCO sprzętu to często priorytet. Funkcjonalności macierzy dyskowych tj. poziom protekcji, replikacje, tiering, deduplikacja czy kompresja to niejednokrotnie wyzwania. Sprawdzony dostawca dobierze optymalne rozwiązanie fizyczne lub programowe tam, gdzie jest to uzasadnione.

Zarządzanie zasobami infrastrukturalnymi

Zarządzanie całą infrastrukturą (fizyczną i wirtualną), tak by uzyskać odpowiednią ilość mocy i pojemności przy niskim koszcie utrzymania, nie jest prostym zadaniem. Odpowiedzią są systemy do zarządzania infrastrukturą.

Nowoczesne rozwiązania All-Flash

Tam gdzie nie ma miejsca na kompromisy, gdzie setki tysięcy IO/s i przepustowość przy marginalnie niskim opóźnieniu są krytyczne dla utrzymania SLA i jakości prowadzonego biznesu – wymagane są rozwiązania niezawodne i wydajne: Macierze NVMe i All-Flash wiodą prym.

Archiwa cyfrowe

Działy IT stają przed wyzwaniem składowania i zarządzania ogromną ilością danych. Odpowiedź: rozwiązania do archiwizacji – wyspecjalizowane systemy składujące dane w sposób inteligentny, przy niskim TCO i wysokim parametrze dostępności.

Storage Area Network

Sieci SAN towarzyszą macierzom blokowym od lat. Wraz z przyrostem danych one również często wymagają modernizacji, a na pewno wzmożonej opieki. Są synonimem niezawodności, jaką przy właściwej architekturze mogą oferować.

High Availability

Wysoką dostępność można zapewnić na wielu płaszczyznach. Jedną z nich są oprogramowania klastrowe, które często w połączeniu z odpowiednio dobranym i skonfigurowanym połączeniem z rozwiązaniem Storage, są w stanie oferować ciągłość działania biznesowego w przypadku katastrofy.

Nasze doświadczenie

Narodowy
Bank Polski

Budowa i produkcyjne uruchomienie systemu archiwizacji danych i jego integracja z systemem kopii zapasowych dla platform Windows i Unix. Projekt zakończonym cyklem szkoleń dla użytkownika oraz kontynuowany w formie usług utrzymaniowych.

TVN S.A.
(koncern medialny Discovery)

Budowa, utrzymanie, a następnie rozbudowa elektronicznego systemu Archiwum Cyfrowego na potrzeby grupy. Projekt prowadzony etapmi przez 8 lat z wykorzystaniem technologii FrontPorch Digital, technologii dyskowych (Dell Technologies i WD), taśmowych oraz sieciowych (Cisco i Brocade).

ICM 
Uniwersytet Warszawski

Instalacja i integracja systemu wielkoskalowego przetwarzania danych dla Centrum Kompetencji Ocean. W ramach projektu zaprojektowano architekturę uwzględniającą m.in. superkomputer (platforma CRAY) i wysokowydajny system plików (archiwum obiektowe) na bazie rozwiązań DDN.

Mennica Polska

Budowa i uruchomienie w dwóch lokalizacjach dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Systemu Elektronicznej Dystrybucji Biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu. W ramach projektu zintegrowano technologie serwerowe (Cisco), macierzowe (NetApp), sieciowe (Citrix), bezpieczeństwa (CheckPoint) oraz wirtualizacyjne.

ING Bank Śląski

Modernizacja platformy sprzętowej Zero Touch dedykowanej dla developerów banku ING. W czasie projektu nad platformą będącą w rzeczywistości chmurą prywatną o specyficznych cechach (dostarcza bowiem użytkownikowi nie tylko warstwę wirtualizacyjną, ale też aplikacyjną), wykorzystano technologie serwerowe, macierzowe i software’owe Dell Technologies oraz sieciowe Cisco.