Rozwiązania

Bazując na wieloletnim doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować optymalne rozwiązanie uwzględniające specyfikę działania klienta, wymagania wewnętrzne organizacji, poziom dostępnego budżetu i możliwości, jakie dają najnowsze technologie dostarczane przez producentów sprzętu i oprogramowania.

Archiwa cyfrowe

Działy IT stają przed wyzwaniem składowania i zarządzania ogromną ilością danych. Odpowiedź: rozwiązania do archiwizacji – wyspecjalizowane systemy składujące dane przy niskim TCO i wysokim parametrze dostępności.

Systemy pamięci masowych

Efektywność i TCO sprzętu to priorytet. Funkcje macierzy: tiering, deduplikacja, kompresja to często wyzwanie. Sprawdzony dostawca dobierze optymalne rozwiązanie fizyczne lub programowe, tam, gdzie jest to uzasadnione.

Zarządzanie zasobami infrastrukturalnymi

Zarządzanie całą infrastrukturą (fizyczną i wirtualną), tak by uzyskać odpowiednią ilość mocy i pojemności przy niskim koszcie utrzymania, nie jest prostym zadaniem. Odpowiedzią są systemy do zarządzania infrastrukturą.

Nasze doświadczenie

Narodowy
Bank Polski

Budowa i produkcyjne uruchomienie systemu archiwizacji danych i jego integracja z systemem kopii zapasowych dla platform Windows i Unix. Projekt zakończonym cyklem szkoleń dla użytkownika oraz kontynuowany w formie usług utrzymaniowych.

TVN S.A.
(koncern medialny Discovery)

Budowa, utrzymanie, a następnie rozbudowa elektronicznego systemu Archiwum Cyfrowego na potrzeby grupy. Projekt prowadzony etapmi przez 8 lat z wykorzystaniem technologii FrontPorch Digital, technologii dyskowych (Dell Technologies i WD), taśmowych oraz sieciowych (Cisco i Brocade).

ICM 
Uniwersytet Warszawski

Instalacja i integracja systemu wielkoskalowego przetwarzania danych dla Centrum Kompetencji Ocean. W ramach projektu zaprojektowano architekturę uwzględniającą m.in. superkomputer (platforma CRAY) i wysokowydajny system plików (archiwum obiektowe) na bazie rozwiązań DDN.

Mennica Polska

Budowa i uruchomienie w dwóch lokalizacjach dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Systemu Elektronicznej Dystrybucji Biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu. W ramach projektu zintegrowano technologie serwerowe (Cisco), macierzowe (NetApp), sieciowe (Citrix), bezpieczeństwa (CheckPoint) oraz wirtualizacyjne.

ING Bank Śląski

Modernizacja platformy sprzętowej Zero Touch dedykowanej dla developerów banku ING. W czasie projektu nad platformą będącą w rzeczywistości chmurą prywatną o specyficznych cechach (dostarcza bowiem użytkownikowi nie tylko warstwę wirtualizacyjną, ale też aplikacyjną), wykorzystano technologie serwerowe, macierzowe i software’owe Dell Technologies oraz sieciowe Cisco.