Analiza wielkiej ilości danych i systemy Big Data są bardzo często niezbędnym elementem nie tylko prowadzenia badań naukowych, ale również po prostu zarządzania firmą. Część firm, oraz innych podmiotów, posiada ogromną ilość danych, które są w stanie przechowywać, przetwarzać i analizować jedynie zaawansowane i odpowiednio skonfigurowane systemy. Wiąże się to również z bezpieczeństwem posiadanych danych oraz ich dostępnością dla wielu użytkowników w różnych lokalizacjach.

Rozwiązania

Rozproszone systemy plików

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe potrzebują dużych ilości danych. Aby efektywnie korzystać z tego typu rozwiązań konieczna jest infrastruktura, która zapewni błyskawiczny dostęp do
informacji.

Klastry obliczeniowe i analityczne

Coraz częściej infrastruktura analityczna jest zupełnie osobnym bytem od miejsca przechowywania danych. Rosnąca ilość danych, ich różna struktura, źródło pochodzenia – to wyzwania, które skutecznie adresują klastry obliczeniowe.

Sieci w klastrach obliczeniowych

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i implementacji sieci na potrzeby klastrów obliczeniowych, które ze względu na swoją specyfikę i potrzeby różnią się od klasycznych rozwiązań klientów komercyjnych.

Nasza Oferta

GPU w odpowiedzi na głód mocy obliczeniowej

Ograniczenia technologiczne nie pozwalające na dalsze miniaturyzowanie infrastruktury wymuszają zmianę podejścia. W kontekście obsługi dużej ilości danych prym zaczęły wieść klastry wyposażone w jednostki GPU. Szeroki wachlarz rozwiązań oferowanych przez naszą firmę pozwoli zaspokoić nieskończony głód mocy obliczeniowej umożliwiając analitykom szybsze oraz bardziej trafne wyciąganie wniosków na podstawie dużej ilości danych.

Skalowalność, wysoka dostępność i wydajność

Nasi partnerzy we współpracy z NVIDIA stworzyli gotowe rozwiązania, które pozwolą wynieść pracę z danymi w twojej organizacji na kolejny poziom. Skalowane i wysokodostępne produkty storage dostarczane przez NetApp, Western Digital czy Dell Technologies gwarantują optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów, które swoje działanie opierają o dostęp do danych. Nasz zespół posiada kompetencje do budowy środowisk wspierających dużą przepustowość i jednocześnie zapewniających odpowiednią ilość informacji na sekundę. Jest również w stanie z sukcesem budować wysokowydajne infrastruktury AI.

Case studies

Uniwersytet Jagielloński trenuje sieci neuronowe z wykorzystaniem technologii NVIDIA GPU

Pobierz