W czym pomagamy
biznesowi?

Optymalnie zarządzać poprzez dane

Natychmiastowy dostęp do wszystkich danych, znajomość korelacji między nimi to podstawa słusznych, racjonalnych decyzji biznesowych.  

Umożliwiamy natychmiastowy dostęp do informacji i systemów

Dostępność danych to zachowanie ciągłości biznesowej. Ciągłość biznesowa to stałe przychody firmy. Brak ciągłości biznesowej to w skrajnych przypadkach być albo nie być firmy na rynku.

Korelować dane z systemów dziedzinowych

Działalność firm jest realizowana często przez kilka różnych systemów. Pełen obraz sytuacji to zestawienie danych, często o innej strukturze. Jak więc sprowadzić dane do wspólnego mianownika, móc je porównywać, widzieć zależności i wyciągać prawidłowe wnioski?

Optymalizować koszty operacyjne

Pełen dostęp do informacji, jakie dają dane z przeróżnych systemów transakcyjnych to fundament słusznych decyzji biznesowych, w tym dbania o koszty prowadzenia działalności.

Podnosić poziom zadowolenia pracowników

Bezpieczne i sprawne miejsce pracy to jeden z ważnych czynników zadowolenia pracownika. Jak więc zapewnić mu szybki dostęp do narzędzi firmowych bez względu na miejsce wykonywania pracy?

Stale podnosić poziom bezpieczeństwa pracy bez względu na miejsce, z jakiego jest ona wykonywana

Czy wymuszona przez okoliczności praca zdalna może być tak samo bezpieczna jak praca w siedzibie firmy? Zapewniamy dostępność usług i ich bezpieczeństwo oraz pomagamy dokumentować aktywności użytkowników.

Nasza oferta

Integracja na poziomie aplikacji

Organizacje korzystają z wielu systemów, w których przechowywana jest ogromna ilość danych. Często te systemy egzystują obok siebie, a nieskorelowane ze sobą dane nie są użyteczne. Odpowiedzią jest integracja systemów
dziedzinowych.

Sztuczna inteligencja

„Sztuczna inteligencja zmienia świat!” Oczywiście można się spierać na ile „inteligencja” jest leksykalnie rozumianą cechą systemów, to trudno polemizować z użytecznością
i efektywnością uczenia.

Czytaj więcej

Cyfrowa przestrzeń pracy

Zwirtualizowane miejsce pracy to korzyść dla organizacji: centralne zarządzanie użytkownikami, efektywna kontrola nad ich działaniami i wykorzystaniem zasobów i m.in. uproszczona administracja
i łatwa rozbudowa.

Rozwiązania dla pracy zdalnej

Konieczność pracy poza biurem stawia przed działami IT kolejne wyzwanie w jaki sposób zapewnić ciągłość biznesową, a przy tym w pełni funkcjonalne, zdalne miejsca pracy.

Zaufali nam

Krakowski Inteligentny System Transportowy
Zarząd Dróg Miejskich w Krakowie

ZDM w Krakowie powierzył nam i spółce zależnej od Comtegra S.A., Lena Software, dostarczenie i zintegrowanie z obecnymi systemami ZDM szyny danych, hurtowni danych i systemu analitycznego. To trzy najważniejsze narzędzia będące fundamentem transformacji do modelu zarządzania przez dane, zgodnego z ideą Smart City. Projekt pod hasłem krakowski, inteligentny system transportowy (ITS) ma istotnie wspomóc pracę inżynierów ruchu szukając m.in. korelacji pomiędzy częstotliwością i lokalizacją wypadków drogowych lub poszukiwać miejsc, w których należy wzmocnić kontrolę ruchu lub ją poluzować.

Uczenie maszynowe w trosce o życie pszczoły miodnej
Projekt BEESENSOR

W 2016 roku rozpoczęliśmy cross zespołowy projekt, dofinansowany z Programu Strategicznego BIOSTRATEG III. Projekt jest prowadzony łącznie z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim (odpowiedzialnym za zbieranie danych o zdrowiu i zwyczajach rodzin pszczelich) i Politechniką Wrocławską (zajmującą się przetwarzaniem zebranych danych wykorzystując algorytmy oparte na uczeniu maszynowym). Celem projektu jest opracowanie urządzenia do monitorowania występowania zgnilca złośliwego i podwyższonego poziomu porażenia Varroa Destructor w rodzinach pszczoły miodnej.