Comtegra wiarygodnym kontrahentem

Firma Euler Hermes przyznaje Comtegra certyfikat Złoty Płatnik 2017

2018.11.06

Wyróżnienie to potwierdza wysoką moralność płatniczą (z PMI na poziomie 80 punktów lub wyższym), dobrą kondycję firmy (z ratingiem CCC lub wyższym) oraz brak aktywnych windykacji w badanym roku obrotowym.

Wg programu Analiz Należności Euler Hermes wyłaniającego rzetelnych partnerów biznesowych, tylko 6% firm na polskim rynku spełnia tak wyśrubowane wymagania. Średnie PMI firm z tej grupy utrzymuje się na poziomie 95 punktów, a rating osiąga poziom B.

Wskaźnik moralności płatniczej ( ang. payment morality index, PMI) to ocena, która zostaje wystawiona na podstawie przeszłych oraz bieżących zachowań kontrahenta. Wskaźnik, który bierze pod uwagę wysokość zadłużenia oraz liczbę dni opóźnienia w spłacie należności, jest obecnie uznawany za faktor wyprzedzający koniunkturę.

Wartość wskaźnika w zakresie od 80 do 100 oznacza, że opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez podmiot praktycznie nie występują, a tym samym oznacza minimalne ryzyko utracenia płynności finansowej.