Kolejny duży projekt z obszaru Smart City przed nami!

2022.09.27

Dziś podpisaliśmy umowę z Zarządem Dróg Miasta Krakowa rozpoczynającą realizację zamówienia na modernizację systemu informacji dla kierowców w ramach projektu „Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Modernizacji zostanie poddana infrastruktura miejska w zakresie tablic zmiennej treści, kamer ANPR, stacji pogodowych i stacji pomiaru ruchu, a wszystkie te elementy zostaną spięte wspólnym systemem do zarządzania i wykorzystywania danych. Projekt zostanie wykonany w konsorcjum z firmą Sprint S.A. Przeprowadzenie zadań przewidzianych kontraktem wesprze miasto Kraków w realizacji koncepcji smart city.

Projekt jest komplementarny ze zrealizowanym w ubiegłym roku przez Comtegra S.A. mostem pośredniczącym do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtownią danych.