Mamy certyfikację ISO

Comtegra przeszła pozytywnie certyfikację ISO!

2023.03.05

Comtegra przeszła pozytywnie certyfikację ISO!
Od 5 marca możemy się pochwalić posiadaniem dwóch certyfikatów:

ISO/IEC 2700: 2017 – to międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

W ramach tej normy wyróżniono 11 obszarów, które mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji:

 1. Polityka bezpieczeństwa;
 2. Organizacja bezpieczeństwa informacji;
 3. Zarządzanie aktywami;
 4. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich;
 5. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
 6. Zarządzanie systemami i sieciami;
 7. Kontrola dostępu;
 8. Zarządzanie ciągłością działania;
 9. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych;
 10. Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
 11. Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

ISO/IEC 27018: 2019 – to międzynarodowy standard ochrony danych w chmurze, którego celem jest zapewnienie najlepszej możliwej ochrony danych osobowych klientów.

Norma ustanawia powszechnie akceptowane cele kontroli, kontrole i wytyczne wdrażania środków mających na celu ochronę danych osobowych zgodnie z zasadami prywatności dla przetwarzania danych w chmurze publicznej.