Uspokajamy: pracujemy normalnie.

W czym możemy Ci pomóc?

2020.03.16

Uspokajamy: pracujemy normalnie.

mar 16, 2020

Szanowni klienci, 

Od niedawna wszyscy działamy na planie ciągłości biznesowej w związku z nietypową sytuacją wywołaną pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2. Chcemy Was wszystkich zapewnić: klientów, dostawców, partnerów, gości naszego biura, że w centrum naszej uwagi jest dobro, a przede wszystkim zdrowie nas wszystkich. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo wprowadziliśmy procedury prewencyjne i profilaktyczne:

 

  • Stosujemy się bezwzględnie do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie higieny w biurze i poza nim (zasady higieny, dezynfekcji, itp.),
  • Wyposażyliśmy wszystkich pracowników w narzędzia pracy zdalnej. Wdrażając zalecenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Głównego Inspektora Sanitarnego rekomendujemy zdalny dostęp wszędzie tam, gdzie charakter pracy umożliwia taki rodzaj świadczenia usługi. Mając na uwadze dobro i zdrowie nas wszystkich, będziemy wdzięczni za otwartą postawę na tego rodzaju działania,
  • Wszędzie tam, gdzie wymagana będzie interwencja na miejscu informujemy, że nasi pracownicy są poinstruowani co do rekomendacji  GIS, będą jej przestrzegać. Będą też posiadać przy sobie środki higieny osobistej,
  • Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcami autoryzowanego serwisu, świadczonego u klientów, w celu monitorowania dostępności usług ich serwisu i jego jakości,
  • Wszystkie kontrakty utrzymaniowe i serwisowe są realizowane zgodnie z zapisami umów.

Jednak zdajemy sobie sprawę, że obecna wyjątkowa sytuacja stanowi dla nas wszystkich spore wyzwanie organizacyjno – logistyczne. Konieczność szybkiego przejścia na model pracy zdalnej/ BYOD przy jednoczesnym zachowaniu wytycznych planu ciągłości biznesowej może budzić wiele wątpliwości i nastręczać problemów w zakresie zapewnienia dostępności usług i zagwarantowania odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa. Dodatkowym wyzwaniem jest konieczność stałego dokumentowania aktywności użytkowników w zmienionym modelu pracy, a przede wszystkim analizowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych poza siedzibą firmy.

Dla wszystkich potrzebujących wsparcia w obecnej sytuacji oferujemy pomoc w postaci doradztwa i konsultacji wraz z pakietem usług umożliwiających bezpieczną pracę zdalną:

VDI

Virtual Desktop Infrastructure dla Państwa pracowników.

Portal SSL VPN

Bezpieczny portal dostępowy

Urządzenia końcowe

Bezpieczeństwo na urządzeniach końcowych: laptopach, tabletach, telefonach. 

Silne uwierzytelnianie

Kontrola dostępu i monitoring działań pracowników.

Nagrywanie sesji

Monitoring działań zdalnych w organizacji. 

Konta uprzywilejowane

Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi (administracyjnymi). 

Wszystkie wymienione wyżej usługi są dostępne w chmurze Comtegra w modelu Pay as You Go. Elastyczność i dostępność tego modelu wraz z pomocą i wsparciem zespołu CEC może się okazać nie tylko najszybszą, ale również optymalną kosztowo alternatywą.

 Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja w ciągu ostatnich dni zmieniała się dynamicznie stawiając przed wieloma z nas ciężkie zadania. Jednak patrząc nieco w przyszłość, polecamy Państwa uwadze sprawdzenie aktualności procedur Backupowych, Disaster Recovery i bezpieczeństwa informacji.

 

Życząc wszystkim nam zdrowia,

Zespół Comtegra