Współpraca Operatora Chmury Krajowej z VMware i Comtegra

2019.05.17

INFORMACJA PRASOWA
  • Operator Chmury Krajowej dokonał wyboru kluczowego partnera technologicznego. Została nim firma VMware, globalny lider w obszarze chmury prywatnej i hybrydowej oraz cyfrowego środowiska pracy.
  • Stos technologiczny Operatora Chmury Krajowej będzie oparty w znacznej części o innowacyjne rozwiązania VMware, pozwalając na świadczenie usług na poziomie XaaS (wszystko jako usługa).
  • Technologię oraz usługi dostarczy Comtegra S.A., wieloletni partner technologiczny VMware w Polsce.
  • Korzystanie z usług Operatora Chmury Krajowej opartych na rozwiązaniach VMware pozwolą klientom OChK na uruchomienie usług z chmury w ciągu kilkudziesięciu minut, zamiast wielomiesięcznych procesów uruchamiania serwerowni fizycznych.

Operator Chmury Krajowej wybrał VMware jako kluczowego dostawcę elementów stosu technologicznego, w oparciu o który będzie świadczyć najbardziej zaawansowane usługi chmurowe na polskim rynku. Partnerem VMware, który dostarczy technologię oraz usługi jest Comtegra S.A.

Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. zdecydował się na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi firmy VMware ze względu na wysoką elastyczność, która pozwoli każdej firmie przejść bez przeszkód przez proces cyfrowej transformacji. Wybrane rozwiązania chmurowe i wirtualizacyjne odciążają bowiem działy IT w zakresie działań operacyjnych, tak by mogły się one skupić na tworzeniu nowych rozwiązań dla klientów końcowych.

Na bazie zakupionych licencji możliwe jest świadczenie usług IaaS, PaaS, CaaS (infrastruktura jako usługa, platforma jako usługa, kontener jako usługa) a także zaoferowanie usług chmury hybrydowej. Klienci Operatora Chmury Krajowej będą mogli liczyć na wykorzystanie takich rozwiązań, jak:

  • zapasowe centrum danych
  • dodatkowa moc obliczeniowa
  • platforma dedykowana użytkowaniu aplikacji typu Cloud Native
  • wirtualne miejsca pracy
  • zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń i danych na urządzeniach mobilnych.

Zakupiona od VMware kompletna architektura SDDC (Software-Defined Data Center): wirtualizacja mocy obliczeniowej, podsystemów dyskowych, mechanizmów bezpieczeństwa, automatyzacji i monitoringu środowisk chmurowych, wykorzystywana jest do budowy najnowocześniejszej chmury hybrydowej, która może obejmować środowiska prywatne (dedykowane na wyłączność jednej firmie) i publiczne (współdzielone przez wielu klientów).

Fundamentem oferty Chmury Krajowej, który udostępniony zostanie klientom, jest najnowsza wersja kompleksowej platformy do uruchamiania i zarządzania chmurą hybrydową – VMware Cloud Foundation. To kompleksowy zestaw usług, które pozwalają na szybkie uruchamianie programowo definiowanych serwerowni i środowisk multi-cloud wraz z działającymi na nich aplikacjami, w jednym, płynnym procesie (model Infrastructure as a Code). Proces taki, realizowany w oparciu o fizyczną infrastrukturę zazwyczaj trwa kilka miesięcy. Oparcie go o rozwiązania technologiczne OChK i VMware pozwoli na rozpoczęcie korzystania z danych usług IT nawet w ciągu kilkudziesięciu minut. Badania wykazały, że VMware Cloud Foundation gwarantuje nawet do 15 razy krótszy czas uruchomienia chmury dzięki eliminacji złożonych procesów związanych z projektowaniem, testowaniem, uruchamianiem i konfigurowaniem systemu oraz przydzielaniem zasobów.

Wdrażane w ramach współpracy z VMware są również produkty do budowy wirtualnego środowiska pracy (m.in. typu VDI). Wspierają one proces transformacji cyfrowej, co jest nie tylko wielką szansą dla przedsiębiorstw, ale też dla administracji publicznej. Rozwiązania typu VDI oznaczają optymalizację kosztów licencji na oprogramowanie wykorzystywane przez pracowników dzięki łatwemu profilowaniu, podniesienie satysfakcji użytkowników końcowych, obniżenie kosztów obsługi środowiska oraz znaczną redukcję kosztów infrastruktury.

Przygotowując się do uruchomienia usług Operatora Chmury Krajowej, bardzo starannie analizowaliśmy potrzeby naszych przyszłych klientów. Wybierając kluczową technologię kierowaliśmy się tym, by móc zaoferować firmom, które zdecydują się na współpracę z nami, różnorodne usługi. Z jednej strony dobrane tak by ułatwić optymalizację kosztów tym którzy już korzystają z rozwiązań chmurowych a z drugiej strony by ułatwić transformację tym, którzy wciąż korzystają z własnych zasobów IT. Nasze analizy wykazały, że oprogramowanie VMware pozwoli nam zrealizować te cele 

Michał Potoczek

CEO, Operator Chmury Krajowej

Nie jest to pierwszy projekt budowy chmury publicznej w portfolio naszej firmy. Braliśmy udział w budowie dziesiątek chmur prywatnych, zaś ostatnim sukcesem jest zakończony miesiąc temu projekt budowy kompleksowej usługi Disaster Recovery Center dla Ministerstwa Finansów. Projekt ten zakładał budowę i integrację systemów do przechowywania i przetwarzania danych na potrzeby usługi odtworzenia po katastrofie kluczowych systemów biznesowych resortu finansów

Piotr Jelski

CEO, Comtegra S.A.

Za wdrożenie elementów stosu technologicznego VMware w centrach danych Operatora Chmury Krajowej odpowiedzialna będzie Comtegra S.A., wieloletni partner technologiczny VMware.

W ramach podpisanej umowy, Operator Chmury Krajowej, oprócz usług multi-cloud będzie też dostarczać swoim klientom rozwiązania VMware w modelu licencji wieczystych (Perpetual), pozwalających między innymi na wirtualizację pamięci masowych (vSAN, HCI), rozwiązań bezpieczeństwa (NSX) czy zarządzania centrami danych (vCenter). W przyszłości Operator Chmury Krajowej planuje poszerzenie portfela usług o kolejne innowacyjne na polskim rynku produkty VMware.