Żeby ludzie czuli się dobrze w przestrzeni miejskiej, muszą przede wszystkim czuć się bezpiecznie

Wywiad z Eweliną Konarzewska i Michałem Siemieniukiem do Smart City Blog

2018.10.02

Aby ludzie lepiej czuli się w przestrzeni miejskiej muszą przede wszystkim czuć się bezpieczni. Mówię tu zarówno o ich fizycznym bezpieczeństwie jak i o przekonaniu, że dane, w tym również wrażliwe dane osobowe, jakie gromadzą i przetwarzają organy miejskie, nie zostaną wykorzystane w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. Mieszkańcy chcą też być ważni, chcą by ich potrzeby zostały zauważone i respektowane, a z drugiej strony nie chcą tracić czasu na składanie pisemnych wniosków czy podań w urzędzie. Na te wszystkie potrzeby odpowiedzą może być technologia, która rozwija się właśnie po to, by odpowiadać na bieżące potrzeby, ale także by, biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w społeczeństwie, adresować przyszłe wymagania.

Ewelina Konarzewska

Smart City Business Development Analytic, Comtegra S.A.

Nasze działania na rzecz rozwoju miast zgodnie z koncepcją „Smart” obejmują wieloetapową analizę i na jej podstawie przygotowanie strategii miasta oraz m.in. budowanie systemu wykorzystania danych zbieranych przez miasta by zdobyć wiedzę na temat kondycji procesów miejskich. Całość oferty Comtegra skierowanej do miast ma wspierać budowę miasta „Smart” – wyważonego w sposób racjonalny, opartego na danych i technologii, zapewniającego swoim mieszkańcom wygodną, bezpieczną i zoptymalizowaną przestrzeń do życia.

Więcej na temat strategii budowania miasta „Smart” z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, a przede wszystkim cyberbezpieczeństwa w wywiadzie na stronach Smart City Blog.