„Sztuczna inteligencja zmienia świat!” Banał? Komunał? Z pewnością! Ale też niepodważalny fakt. Oczywiście można się spierać na ile „inteligencja” jest obecnie prawdziwą, leksykalnie rozumianą cechą systemów, to trudno już polemizować z użytecznością i efektywnością uczenia maszynowego i głębokiego, a także skuteczności inferencji. Początkowo wykorzystywana głównie w badaniach naukowych, od pewnego czasu AI staje się podstawą rozwiązań komercyjnych.

Nasze usługi,
Czyli w czym możemy ci pomóc

Rozpoznawanie obrazów

rozpoznawanie twarzy, analiza emocji, system kierowanie ruchem, systemy medyczne

Analiza języka naturalnego

chat boty, systemy obsługi klienta

Robotyka i pojazdy

pojazdy autonomiczne, systemy wspomagania kierowców

Systemy wspomagania decyzji (ekspertowe i diagnostyczne)

diagnostyka obrazowa, wykrywanie fraudów, predykcja słabych punktów, optymalizacja zysków i kosztów, projektowanie urządzeń

Systemy interaktywne

gry, inteligentne interfejsy

Badania podstawowe

… i wszytsko, czego potrzebujesz

Modele użytkowania

On premise

Systemy szyte na miarę, lokowane w infrastrukturze klienta to rozwiązanie najbardziej optymalne dla:

Jednostek naukowych

Firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową lub utrzymującym działy B&R

Przedsiębiorstw, które wykorzystują rozwiązania oparte o AI w dowolnie zdefiniowanych procesach biznesowych lub systemach produkcyjnych

Podmiotów, które są zobligowane prawem do wdrażania restrykcyjnych polityk bezpieczeństwa

Organizacji świadczących usługi bazujące o systemy samouczące się

Dużych jednostek samorządowych, służb, wojska, wywiadu i policji

Chmurowy

Model chmurowy dedykowany wszystkim tym firmom, dla których liczy się skalowalność, elastyczność i optymalizacja kosztów:

organizacjom planującym lub zaczynającym wykorzystywanie narzędzia AI w swojej działalności

organizacjom, które mają zmienne zapotrzebowanie na moc obliczeniową, np. start up-om

naukowcom i data scientistom oczekującym dostępu do środowiska obliczeniowego ad hoc lub na potrzeby wybranych projektów

Rozwiązania oparte na GPU

Coraz częściej infrastruktura analityczna jest zupełnie osobnym bytem od miejsca odbioru i przechowywania danych. Jednak aby sprostać ilości i różnorodności danych konieczne jest budowanie klastrów, w których poszczególne węzły odpowiadają za inne zadania.

Ograniczenia technologiczne nie pozwalające na dalsze miniaturyzowanie infrastruktury wymuszają zmianę podejścia. W stronę klastrów z jednostkami GPU.

Szeroki wachlarz rozwiązań oferowanych przez naszą firmę umożliwi analitykom szybsze oraz bardziej trafne wyciąganie wniosków na podstawie dużej ilości danych. W ofercie Comtegra znajdują się jednostki obliczeniowe oparte o rozwiązania NVIDIA gotowe do stworzenia wysokowydajnych klastrów obliczeniowych. Zapewniamy też pełne wsparcie w procesie adaptacji rozwiązań GPU.