W agendzie spotkania:

  • automatyzacja, zarządzanie i policzalność środowiska end-user computing;
  • sieć fizyczna vs sieć wirtualna;
  • zarządzanie dostępem do treści w środowiskach desktopowych;
  • zabezpieczenie dostępu do środowisk zdalnych;
  • VDI a wykorzystanie hiperkonwergencji;
  • backup środowiska VDI.

 

Harmonogram:

10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników

10:15 – 15:30 Sesje merytoryczne

15:30     Poczęstunek

 

Prowadzenie:

  • Grzegorz Całun, Field Aplication Engineer, Arrow ECS
  • Mariusz Kaczorek, Architekt Rozwiązań Wirtualizacyjnych, Comtegra S.A.
  • Rafał Oracz, Starszy Inżynier Bezpieczeństwa, Comtegra S.A.
  • Sebastian Tolko, Architekt Rozwiązań Backup, Comtegra S.A.

 

Liczba miejsc na warsztat jest ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo odmowy do udziału w wydarzeniu.

Zarejestruj się na wydarzenie!