Jak utrzymać sekrety organizacji w sekrecie, czyli zarządzanie kontami uprzywilejowanymi

WEBINAR
30.06.2020

Każda organizacja ma swoje „sekrety”: hasła administracyjne do infrastruktury storage, serwerowej, baz danych, platform wirtualizacyjnych, aplikacji biznesowych, firmowych kont Facebook, LinkedIn, Instagram, ważne pliki tekstowe, graficzne, czy ppt. Dostęp do nich mają nie tylko pracownicy, ale często, nawet czasowo, zewnętrzni kontraktorzy i podwykonawcy.

Jak zyskać pewność, że sekrety pozostaną sekretami? Jak zyskać pewność, że dostęp do zasobów firmy mają tylko uprawnione osoby, w zdefiniowanym czasie i w zdefiniowanym zakresie? Jak zyskać pewność, że Twoja polityka bezpieczeństwa działa, a Twoje sekrety są bezpieczne?

Zapraszamy na webinar, na którym pokażemy jak szybko i prosto zarządzać polityką bezpieczeństwa z wykorzystaniem Secret Server od Thycotic.

AGENDA:

Dostęp do kluczowych elementów infrastruktury, czyli bezpieczeństwo kont administracyjnych, dostępy dla podwykonawców czasowych i okna serwisowe
• Rodzaje kont uprzywilejowanych i integracja z AD
• Uprawnienia i współdzielenie
• Nadawanie dostępu do sekretu
• Wnioskowanie o dostęp do okien serwisowych
• Monitorowanie i nagrywanie sesji
• Polityka automatycznej zmiany hasła
• Alerty i raportowanie

Działająca polityka haseł
• Automatyczna opieka na hasłami firmowymi: wymuszone zmiany haseł, wielopoziomowy dostęp, automatyczne zmiany haseł w zdefiniowanych momentach

Korporacyjny sejf, czyli jak bezpiecznie przechowywać najważniejsze informacje organizacji
• Jak dać użytkownikowi biznesowemu bezpieczne miejsce na składowanie jego haseł i plików bez względu na ich format.

Demo
Zaprezentujemy scenariusz nadawania dostępu dla podwykonawcy począwszy od założenia konta, ustalenia i przydzielenia dostępu, wnioskowania o okno serwisowe, nagrywania sesji, kończąc na automatycznej zmianie hasła.

Data: 30.06.2020