Poniższy tekst powstał w oparciu o badanie

Badanie przeprowadzone przez Vanson Bourne między sierpniem a październikiem 2022 r. Respondentami byli decydenci IT zarówno z firm prywatnych, jak i organizacji rządowych zatrudniających ponad 250 pracowników. W badaniu wzięło udział łącznie 1000 respondentów z czterech regionów – 200 z obu Ameryk (USA, Meksyk i Brazylia), 450 z EMEA (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, RPA i Zjednoczone Emiraty Arabskie), 250 z APJ (Australia, Indie, Japonia, Singapur i Korei Południowej) oraz 100 z Chin.

Obawy czy system ochrony danych jest skuteczny są niestety bardzo powszechne

%

badanych obawia się, że doświadczy incydentu naruszenia bezpieczeństwa w ciągu kolejnych 12 miesięcy

to średni koszt utraty danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy

%

badanych obawia się, że istniejące metody ochrony danych w ich organizacjach są niewystarczające do ochrony przed malware i ransomware

%

badanych uważa, że brak rozwiązań do ochrony nowych technologii takich jak konteneryzacja, aplikacje cloud-native, IoT, to jedno z pięciu najważniejszych wyzwań, jakie pojawią się przed ich organizacjami w najbliższym czasie

Partnerem badania jest

Zobacz całe badanie

Ochorna danych w środowisku multicloud

Badanie przeprowadzone przez Vanson Bourne dla Dell Technologies

Pobierz